Om Redfield

Vi har funnits sedan 2003 och hade från början fullt fokus på Data Warehouse och Business Intelligence. Vi har lång erfarenhet av att leverera framgångsrika projekt till våra kunder. Med vår tekniska expertis ger vi dig alltid som kund de bästa råden. Vi letar alltid efter de mest kostnadseffektiva lösningarna för ditt företag.

Vårt kundlöfte

  • Vi engagerar våra kunder
  • Vi är kommunikativa
  • Vi är transparenta
  • Vi är stödjande
  • Vi bygger förtroende
  • Vi jobbar med continuous improvement


Tekniska experter

Vi arbetar med de bästa teknologierna, företrädesvis open source-teknologier och vi kommer att vara där för att hjälpa dig att uppnå dina mål och fatta bättre och snabbare beslut.

Vi gillar utmaningar och söker lösningar på komplexa problem. Vi hjälper dig genom hela processen.

Långsiktigt partnerskap

Vi tror på långsiktiga samarbeten. Under vissa tider kan samarbetet vara mer intensivt i projektform, ibland kan samarbetet innebära kortare åtagande i form av experthjälp i den inledande fasen.

Under alla omständigheter finns vi tillgängliga för att hjälpa dig som kund och säkerställa leveransen.

Engagemang är en källa till framgång

Vi tror att framgång bygger på engagemang och att finna glädje i arbetet. Att kunna finna glädjen i att förbättra arbetsformer och leveranser; Det är det vi brinner för. Vi arbetar enligt processen continues improvements. Vi ser denna förändringshantering som ett ständigt pågående jobb och ger gärna förslag på förbättringar.

Du kan lita på att vi levererar de förväntade resultaten.