[Redfield]
redfield

Business Intelligence

Beslutsstöd - rätt beslut

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) och beslutsstöd handlar om att skapa underlag för att ta bra beslut. Beslutsstöd är nödvändigt för att tex effektivisera produktion eller minska kostnader. Redfield erbjuder IT-lösningar för att stödja den beslutsprocessen. Vi kan erbjuda packeterade lösningar inom BI och Data Warehouse genom vår heltäckande kompetens inom området.

Inom vilket segment finns dina mest lönsamma kunder? Hur kan vi effektivisera produktionen. Hur kan vi minska kostnaderna? Svaret är en effektiv informationsförsörjning inom företaget och lösningen är ofta en BI-lösning.

Vi erbjuder:

 • Design & Arkitektur
 • Kravanalys.
 • Rekommendation av teknisk plattform
 • ETL-utveckling.
 • Utveckling av rapporter/dashboards
 • Förvaltning

Integrationer/ETL

Extrahera, transformera, ladda

Integrationer/ETL

Vi skapar skalbara lösningar för integrationer och ETL. Informationen hämtas och lagras på ett sätt så att det underlättar avancerad analys av informationen. Vi använder beprövade tekniker för att bygga data warehouse:

 • Subjektorienterat - data som berör samma affärsobjekt eller samma (affärsmässiga) händelse lagras logiskt tillsammans
 • Tidsvariant (time variant) - förändringar i tiden skall inte raderas, utan lagras som historisk data
 • Konstant (non-volatile) - data skrivs aldrig över, utan behålles för historisk analys
 • Integrerat - informationslagret hämtar data från alla affärsapplikationer i ett företag (av praktiska skäl måste detta krav vanligtvis modifieras)

Vi erbjuder:

 • Design & Arkitektur
 • Kravanalys
 • Rekommendation av teknisk plattform
 • Utveckling av integration/ETL
 • Förvaltning

Rapporter/Analys

Planering, uppföljning, analys

Rapporter/Analys

Vi erbjuder rapport och analysverktyg som gör det enkelt att analysera informationen från verksamheten. Ett bra mått på en framgångsrik analysplattform är om slutanvändarna själva kan göra det flesta av sina analyser. Vill vill öka acceptansen och användningen av avancerade rapporter i hela företaget.

Vi erbjuder:

 • Kravanalys
 • Utveckling av raporter/dashboards
 • Förvaltning

Migrering

Verktygs och data-migrering

Migrering

Vi har arbetat med migreringar i flertalet projekt. Det extremt viktigt hur en migrering planeras upp, vilka reurser som används och med vilka tekniker som migreringen genomförs med. Ofta så kan det vara bättre att använda automatiserade lösningar istället för manuella rutiner. Vi genomför kostnadseffektiva migreringar med hög kvalitet.

Vi erbjuder:

 • Plan för migrering
 • Testplanering
 • Migreringsaktiviteter
 • Driftsättning

Oracle

Business Intelligence

Oracle

Oracle är branschledande när det gäller Business Intelligence och data warehouse. Oracle erbjuder komplett och driftklart beslutstödssystem med databas, etl/integrationsverktyg och komplett rapport och analysverktyg.

Vi kan Oracle's hela BI-suite:

 • Oracle databas 12c
 • Oracle Warehouse Builder (OWB)
 • Oracle Data Integratior (ODI)
 • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE)

Vi erbjuder:

 • Arkiktetur och design
 • Utveckling OWB, ODI, OBIEE
 • Utveckling PLSQL
 • Performance management
 • Förvaltning

SAP BO

Business Intelligence

SAP BO

SAP BO erbjuder en komplett plattform för rapportering/analys och etl.

Vi kan SAP BO analys/rapport & ETL:

 • SAP BusinessObjects Analysis
 • SAP BODS

Vi erbjuder:

 • Arkiktetur och design
 • Utveckling BO-rapporter
 • Utveckling av ETL i Data Services
 • Förvaltning

Talend

Open Source ETL & Big data

Talend

Om du inte har ett ETL-verktyg idag och söker en kostnadseffektiv lösning. Då ska du välja Talend Open Studio. Talend är Open Source och erbjuder oöverträffade kostnadsbesparingar jämfört med de traditionella leverantörerna av etl-verktyg.

Talend innefattar stöd för:

 • Traditionell ETL
 • Big data
 • Data quality
 • Master data management

Vi erbjuder:

 • Arkiktetur och design
 • Utveckling Talend Open Studio
 • Förvaltning

Amazon EC2

Skalbar BI molntjänst

Amazon EC2

Amazon Redshift är en snabb, skalbar lösning som enkelt och kostnadseffektivt kan analysera ditt data med hjälp av befintliga Business Intelligence-verktyg. Du kan börja i liten skala för 2 kronor per timme utan åtaganden eller initiala kostnader och skala upp till petabyte eller mer för 8000 kr per terabyte per år, mindre än en tiondel av kostnaden för de flesta andra datalagringslösningar. Om du vill komma igång snabbt och vill slippa problemen med egen hosting av servrar och programvara. Då är det här lösningen för dig.

Vi erbjuder:

 • Kravanalys.
 • Upsättning av molntjänst.
 • Integrera befintligt data till molntjänst.
 • ETL-utveckling.
 • Förvaltning.

Vi erbjuder följande tjänster

Referenser

Våra värderingar

Kvalitet

Redfield ska vara i främsta ledet när det gäller tjänser och produkter inom området Business Intelligence och Data Warehouse.

Konkret så betyder det:

 • att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
 • att systematisk egenkontroll och förbättring sker.
 • att ständigt arbeta med förbättringar på kunduppdragen.

Integritet

Vi tänker på kundens bästa när vi föreslår produkter och tjänster. Vi vill vara med och rationalisera kundens verksamhet och erbjuda produkter och tjänster som reducerar kostnader och minskar behovet av resurser.

Konkret så betyder det:

 • att föreslå lösningar för kunden utan att ta hänsyn till eventuell egennytta.
 • att ligga i framkant när det gäller att föreslå kostnadseffektiva open source-lösningar.
 • att föreslå alternativa lösningar för kunden som till och med ligger utanför uppdraget.

Engagemang

Vi skiljer ut oss från konkurrenterna genom ett större engagemang och nyfikenhet på kundens verksamhet.

Konkret så betyder det:

 • att vi i högre grad än konkurrenterna försöker finna anpassade lösningar för kundens verksamhet.
 • att vi vill lära oss mer om kundens verksamhet än vad det enskilda uppdraget kräver.
 • att vi genom vår erfarenhet från olika brancher kan hjälpa kunden med innovativa lösningsförslag.

Kontakta Redfield AB